Como asociarte

O próximos dias 20 e 21 de Xuño de 2019 inscrición de socios para o curso que ven de 9 a 10:30 H. Nova cota 25€. A partir do ano que ven, tal e como se acordou en asemblea extraordinaria, os pagos serán única e exclusivamente por transferencia bancaria.

   

Ingresando 25 en NovaGalicia Banco na conta nº IBAN ES 24 2080-0068-71-3040003024 poñendo:

  • en Concepto: "cota anual ANPA"
  • e como Ordenante: o nome do adulto que ingresa e, é imprescindible o nome do alumno-a.

 

Despois entrega unha copia do comprobante do ingreso vía e-mail (anparamondelasagra@gmail.com) ou no buzón da ANPA, acompañada do impreso de alta / renovación de socio que podes descargar neste enlaceRENOVACION ALTA CURSO 19/20.

 

        

TAMÉN PODES ASOCIARTE ACUDINDO OS MARTES DE 16:30 ÁS 17:45H. AO COMEDOR DO COLE, PAGANDO CON TARXETA.