Como asociarte

   

Ingresando 20 en NovaGalicia Banco na conta nº IBAN ES 24 2080-0068-71-3040003024 poñendo:

  • en Concepto: "cota anual ANPA"
  • e como Ordenante: o nome do adulto que ingresa e, é imprescindible o nome do alumno-a.

 

Despois entrega unha copia do comprobante do ingreso na caixa do correo da ANPA, acompañada do impreso de alta / renovación de socio que podes descargar neste enlace:

RENOVACION ALTA CURSO 18_19.pdf (140613)

        

TAMÉN PODES ASOCIARTE ACUDINDO OS MARTES DE 16:30 ÁS 17:45H. AO COMEDOR DO COLE, PAGANDO EN EFECTIVO.