Como asociarte

Para asociarse no vindeiro curso 2020/2021 informarase como proceder a partir do 1 de setembro.

Cota anual: 25 €. Os pagos serán única e exclusivamente por transferencia bancaria.

   

Ingresando 25 en NovaGalicia Banco na conta nº IBAN ES 24 2080-0068-71-3040003024 poñendo:

  • en Concepto: "cota anual ANPA"
  • e como Ordenante: o nome do adulto que ingresa e, é imprescindible o nome do alumno-a.

 

Despois entrega unha copia do comprobante do ingreso vía e-mail (anparamondelasagra@gmail.com) ou no buzón da ANPA, acompañada do impreso de alta / renovación de socio que podes descargar neste enlaceRENOVACION ALTA.

 

        

TAMÉN PODES ASOCIARTE ACUDINDO OS MARTES DE 16:30 ÁS 17:45H. AO COMEDOR DO COLE, PAGANDO CON TARXETA.