COMPOSICIÓN

—Polo centro:

 • Sara Lavandeira García (directora)
 • María Elisa Díez Díez (xefa de estudos)
 • María Dolores Domínguez Salgado (secretaria). Con voz, pero sen voto.

—Polas familias:

 • Roberto Gavilanes Touza
 • Beatriz Muíño Rama
 • Yolanda Sánchez
 • Lara Varela Garrote
 • Luísa Santos Fidalgo (representante da ANPA)

—Polo profesorado:

 • Encarna Bermúdez Bellón
 • Ana Eiroá Rial
 • Margarita González Castro
 • Isabel Magariños Nieto
 • Begoña Seara Loureiro

—Polo persoal non docente:

 • Nora Bonilla