INFORMACIÓN

O 1 de decembro constituíuse o novo Consello Escolar. Os principais acordos foron:

—Por parte dos pais e nais formará parte da Comisión Económica Lara Varela Garrote.

—A persoa responsable de impulsar medidas educativas de igualdade será a profesora Encarna Bermúdez Bellón.

—Por parte dos pais e nais formará parte do Observatorio da Convivencia Escolar Luísa Santos Fidalgo.