LUDITARDE E CÓXEGAS

Son programas que, baixo o principio e a pedagoxía do ocio, pon en práctica un paquete global de actividades relacionadas cun centro de interese urbán, con algunha situación relevante ou ligado a temas transversais (educación vial, para a paz, para a saúde, medio ambiental, cívica...) a partires dos cales desenvolveránse as distintas áreas de contido: Animación Teatral, Animación á Lectura, Lóxica Matemática - Xadrez, Producións Plásticas, Música, Actividades Motrices e/ou Deportivas e Novas Tecnoloxías. De luns a venres de 16 a 18:00 h. Cóxegas desenvólvese nos meses de setembro e xuño, mentres que Luditarde ten lugar durante o resto do curso. Podedes inscribirvos on line dende xa nas correspondentes ligazóns.

Tedes toda a información mais abaixo.

Programa Cóxegas 11-30 de setembro de 2019

O programa Cóxegas é unha proposta que xurde como resposta a demanda das familias para poder conciliar a vida familiar e laboral. Destinado a nenos e nenas de todas as idades, matriculados en colexios público do concello de A Coruña, precisando un mínimo de 10 escolares inscritos para a formación de grupo.

LUGARES E HORARIOS DE INSCRICIÓN - como novidade este ano ofrecémosvos dúas modalidades de inscripción:

- On line: disponible a partir do día 2 de setembro. Cubrir unha inscrición por alumno/a na seguinte ligazón (imprescindible cubrir os datos de domiciliación bancaria): https://forms.gle/ioajbL29PiKRHxjKA

- Presencial: o 4 de setembro, no local da ANPA de 10:00 a 11:30 h. Aquí podedes descargarvos a folla de inscrición.

NOTA: En ambos casos o pago será por domicialiación bancaria. Esta mesma ligazón e a folla de inscrición son válidos para a inscrición nas Actividades Extraescolares de Deporte no Centro. As familias que xa o teñan claro poden facer ambas inscricións simultáneamente, se non, a inscrición nas actividades extraescolares tamén poderá facerse mais adiante  (data de presentación de actividades no centro: 12 de setembro; preinscrción: 16-17 de setembro).

Mais información sobre este programa no díptico.

 

Programa Luditarte de 1 outubro de 2019 ao 29 de mayo de 2020

LUGARES E HORARIOS DE INSCRICIÓN:

- On line: https://forms.gle/eCSrYE6eKCqknJvJ9

Mais información sobre este programa no díptico.