Programa Cóxegas curso 3-21 e xuño de 2019

O programa Cóxegas é unha proposta que xurde como resposta a demanda das familias para poder conciliar a vida familiar e laboral ata o último día do curso escolar. Destinado a nenos e nenas de todas as idades, matriculados en colexios público do concello de A Coruña, precisando un mínimo de 10 escolares inscritos para a formación de grupo.

 

PERÍODOS DE REALIZACIÓN e CUOTAS

do 3 ao 21 de xuño de 2019 -  15 €

 

HORARIO

De luns a venres, das 16.00 ás 18.00 h.

 

LUGARES E HORARIOS DE INSCRICIÓN

- Local da ANPA (comedor): 13 e 14 de maio de 2019 de 9 a 10:30 h.

- Local da Federación Provincial de APAS públicos (Calle Orzán 21, Bajo. 15003 A Coruña): ata o 16 de maio, de 10:00 a 14:00 h e 16:00 a 18:00 h.  IMPORTANTE: Neste caso a cuota terá que ser aboada previamente á conta da ANPA e presentarase o xustificante bancario.

Aquí podes descargar a Folla de iscrición.

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Este programa ofrece ao alumnado a oportunidade de realizar xogos e deportes así coma actividades lúdicas de animación teatral, plástica ... no propio centro, baixo un enfoque integrador onde os nenos e as nenas serán os propios protagonistas, mediante a creación dunha aventura virtual nestas tres semanas de duración.

 

Os obxectivos do programa son os seguintes:

            - Ofrecer unha vía de conciliación familiar no propio centro educativo.

- Afianzar hábitos e normas de comportamento e convivencia.

- Favorecer o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo-social e da personalidade dos nenos e das nenas a través do xogo e as actividades lúdicas axeitadas a cada idade.