ACTIVIDADES CURSO 2019/2020

18.06.2019 07:45

 

O 12 de setembro terá lugar a reunión das actividades tanto publicas como privadas de 16:30 a 18 H. Haberá servizo de atención infantil. Axuntamos cadro de actividades provisional.

O 16 e 17 de setembro terán lugar as prescricións de actividades publicas e privadas de 9 a 10:30 H.

E na semana do 23 o 27 de setembro se notificara mediante a web e o taboleiro de anuncios da ANPA o cadro definitivo de actividades