BOLSAS COMEDOR 2019/2020

22.04.2019 22:30

Convocatoria e bases

SOLICITUDES (formularios)
Centros Cívicos Municipais
Equipos de Atención Social (Monte Alto, Mallos, Elviña, Labañou ou San Diego)
Páxina web (www.coruna.es/serviciossociales)
Sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es)
Rexistros municipais (ÁGORA, FORUM, Mª PITA, MESOIRO, A FRANXA, URBANISMO)


PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
Rexistros municipais (ÁGORA, FORUM, Mª PITA, MESOIRO, A FRANXA, URBANISMO)
Sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es) (con certificado dixital)

INFORMACIÓN
Centros Cívicos Municipais (010)
Páxina web (www.coruna.es/serviciossociales)
Sede electrónica (https://sede.coruna.gob.es)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Do 22 de abril ó 6 de maio, ambos os días incluidos (BOP Nº 74, do 17 de abril de 2019).