DESCRICIÓN DO SERVIZO

27.10.2012 13:02

Este servizo acolle ós rapaces antes do comezo das clases, entre as 7:30h e as 9:00h. 

As normas establecidas polo Consello Escolar para este servizo son de obrigado cumprimento