CÓMO ASOCIARSE

27.10.2012 10:30

 

  • Ingreso de 18,50 € en NovaGalicia Banco na conta nº 2080-0068-71-3040003024 poñendo en Concepto "cuota anual ANPA" e como Ordenante o nome da nai ou o pai e máis o nome do neno ou nena.
  • Entregar unha fotocopia do comprobante do ingreso no buzón da ANPA RASA sito no recibidor do colexio ou os martes no Comedor a algún membro da ANPA. É imprescindible acompañalo cos datos do alumno-a, o seu curso, a data de nacemento, un teléfono de contacto, o domicilio e o correo electrónico se o tivera.

 

Contáctanos  se tes algunha dúbida.