HIPERACTIVIDADE

17.10.2014 16:34

Manual con información de como adaptar o contexto escolar que pode ser útil para familias que teñan fillos con TDAH.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA NA AULA ORDINARIA