Mércores, 9 de outubro, 11:00 h - Manifestación

04.10.2019 14:54

Recortes de personal en colexios da Coruña, especialmente de atención á diversidade.