BORRADOR DE "Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020-2021"

16.07.2020 07:28

BORRADOR DE ROTOCOLO

Queridas familias, aquí colgamos o borrador do Protocolo, por se queredes consultalo. Cando sexa o definitivo tamén o colgaremos.