REVÁLIDAS

21.05.2018 10:24

Deroguemos a LOMCE. As razóns polas que non debes participar nas súas reválidas

 

www.coruna.gal/portal/es/ayuntamiento/noticias/detalle-noticias/a-xunta-de-goberno-local-da-luz-verde-ao-novo-prego-de-condicions-que-rexen-o-arrendamento-como/suceso/1453653803400?argIdioma=es