A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2016.

A información sobre a convocatoria desta campaña, así como de cada actividade e instalación xuvenil onde se desenvolverá, atoparase detallada na páxina web: www.xuventude.net


Idades: poderán participar os mozos e mozas que teñan entre 9 e 17 anos.

-Os/as nacidos/as no ano 1998 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.

-Os/as nacidos/as no ano 2007 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.

 

  1. Campamentos en Galicia

  2. Campamentos fóra de Galicia

  3. Anexo I

  4. Presentación electrónica de solicitudes

  5. Consulta de solicitudes

  6. Consulta aquí a Orde de publicación no Diario Oficial de Galicia ou tamén a podes descargar aquí

  7. Correccións de erros DOG anexo I

  8. Enlaces dispoñibles