Como asociarte

Para asociarte ou renovar a condición de socio hay que abonar a cuota anual de 25 € por familia (IMPORTANTE: ler información para o curso 2020/2021).

O pago da cuota farase única e exclusivamente por transferencia bancaria ou ingresando o importe na conta:

IBAN: ES24 2080 0068 71 3040003024

É preciso indicar como concepto cota anual ANPA e como ordenante o nome do adulto que fai o ingreso e é imprescindible o nome do alumno/a.

Realizado o ingreso, entregar unha copia do comprobante do ingreso por mail ou no buzón da ANPA e cubrir o seguinte Formulario de inscrición en liña.

Formulario en liña de inscrición ou renovación de datos

Aviso importante renovación socios curso 2020/2021

Este ano renovarase automáticamente a todos os socios do ano pasado e soamente terán que abonar a cota (25€) as altas de novos socios, e as familias que accedan a algún dos servizos ofertados. Por tanto, aquelas familias que o curso pasado foron socios, pero este ano atípico non están inscritos en ningún servizo ofertado pola ANPA, seguirán sendo socios de pleno dereito, sen abonar cota algunha.

En calquer caso, será necesario cubrir o formulario en liña de inscrición para a actualización de datos (preferentemente), ou enviar por mail o impreso de alta/renovación coma nos anos anteriores, que podedes descargar na seguinte ligazón:

Utiliza preferentemente o novo: