Xunta directiva

Os membros que compoñen a actual xunta directiva son:

  • Presidente: Manuel Marcelino Triñanes Lago
  • Vicepresidente: Ignacio Izaguirre Álvaro
  • Tesoureiro: José Ramón Naya Montes
  • Secretaria: Gema Pérez Daquinta
  • Vocal: Diana Fernández Márquez