Xunta directiva

Os membros que compoñen a actual xunta directiva son:

 • Presidenta: Lucía Fernández Díaz
 • Vicepresidente: Pedro Coladas Lois
 • Tesoureira: Carmen Naveira Botana
 • Secretaria: Nuria Bernárdez Pérez
 • Vogais: 
 • Marcos Rego Pernas
 • Carmen María Morales Jaspe
 • Cecilia Regueira Rey
 • Antonio Rondán Navas
 • Constantino Álvarez Castro
 • Anahí Campos Solodovnik