Cóxegas

O programa Cóxegas é unha proposta que lle dá resposta á demanda de conciliación familiar e laboral para familias con fillas e fillos escolarizados en centros públicos en tempo extraescolar (en horario de 16 a 18 h.), durante os períodos en que as ANPA non desenvolven actividades extraescolares (setembro e xuño).

Para este curso 2021-2022 ten lugar entre o 9/09/2021 ata o 22/06/2022, en dous periodos:

  • 1º período: do 9 ao 30 de setembro de 2021

  • 2º período: do 1 ao 22 de xuño de 2022

As inscricións poden levarse a cabo en liña na seguinte ligazón

 • Período 1: A partires do 1 de setembro de 2021. 

  • Período 2: Do 3 ao 9 de maio de 2022. HORARIO De luns a venres, das 16:00 as 18:00 h. 

PREZO / CUSTO: 15 € por cada período. 

Os escolares inscritos aboarán unha única cota de 4 € en concepto de seguro de accidentes, que lles dará cobertura en todos os programas xestionados pola Federación de Anpas para ou curso 21/22.