Cóxegas

O programa Cóxegas é unha proposta que lle dá resposta á demanda de conciliación familiar e laboral para familias con fillas e fillos escolarizados en centros públicos en tempo extraescolar (en horario de 16 a 18 h.), durante os períodos en que as ANPA non desenvolven actividades extraescolares (setembro e xuño).

Para este curso 2020-2021 ten lugar entre o 10/09/2020 ata o 18/06/2021, en dous periodos:

  • 1º período: do 10 ao 30 de setembro de 2020

  • 2º período: do 1 ao 18 de xuño de 2021

As inscricións poden levarse a cabo dende o 01/09/2020 ata o 07/05/2021 en liña na seguinte ligazón:


O evento xa rematou para o 1º período sen chegar a celebrarse xa que non se acadou o requisito de 10 escolares inscritos para a formación de grupos.