Cóxegas


O programa Cóxegas é unha proposta que dá resposta á demanda de conciliación familiar e laboral para familias con fillos e fillas escolarizados en centros públicos, en tempo extraescolar durante o mes de setembro, no que as ANPAs non desenvolven actividades extraescolares.

Os obxectivos do programa Cóxegas son:

  • Ofertar una vía de conciliación familiar no propio centro educativo.
  • Afianzar hábitos e normas de comportamento en convivencia.
  • Favorecer o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo-social e da personalidade dos nenos e nenas a través do xogo e as actividades lúdicas axeitadas a cada idade.

Este programa ofrece ao alumnado a oportunidade de realizar xogos e deportes así como actividades lúdicas de animación teatral, plástica, etc. baixo un enfoque integrador, onde os nenos e as nenas serán os propios protagonistas mediante a creación dunha aventura ao longo destas 3 semanas de duración do programa.

Para este curso 2023-2024 realizarase no seguinte periodo:

  • SETEMBRO: do 11 ao 29 de setembro de 2023
  • HORARIO: De luns a venres, de 16 a 17 ou de 16 a 18h, segundo demanda. 
  • COTAS A ABOAR: 15 € por participante. Ademais, todos os escolares deberán aboar 4 € en concepto de seguro de accidentes. Os escolares beneficiarios de bolsa comedor no presente curso, deberán aboar o 50% da cota do programa (7,5 €).
  • INSCRICIÓNS: do 1 de setembro ao 5 de setembro (incluido) no portal da Federación de ANPAs accesible na seguinte ligazón: