Menús comedor

Os menús son consultables desde a aplicación Colechef, para cada día. Tamén podedes consultalos en formato mensual nesta sección e nas pulicacións das nosas RRSS