Como asociarte

Para asociarte ou renovar a condición de familia socia hay que:

1) cubrir o formulario de inscrición en liña

2) aboar a cota anual de 25 € por familia mediante ingreso ou transferencia na conta bancaria da ANPA indicada

3) enviar unha copia do comprobante do ingreso por mail ou no buzón da ANPA

O formulario de inscrición en liña é só para a toma ou renovación dos datos familiares. A alta ou renovación non terá efectos se non se fai o pago da cuota anual na conta (25 €):

IBAN: ES24 2080 0068 71 3040003024

É preciso indicar como concepto cota anual ANPA 22-23 e os apelidos do alumno/a. Como ordenante indicar o nome do adulto/a que fai o ingreso 

Formulario en liña de inscrición ou renovación de datos