Como asociarte

Para asociarte ou renovar a condición de socio hay que:

1) abonar a cuota anual de 25 € por familia

2) cubrir o formulario de inscrición en liña

O formulario de inscrición en liña é só para a toma ou renovación dos datos familiares. O pago da cuota farase única e exclusivamente por transferencia bancaria ou ingresando o importe na conta:

IBAN: ES24 2080 0068 71 3040003024

É preciso indicar como concepto cota anual ANPA e como ordenante o nome do adulto que fai o ingreso e é imprescindible o nome do alumno/a.

Realizado o ingreso, entregar unha copia do comprobante do ingreso por mail ou no buzón da ANPA e cubrir o seguinte Formulario de inscrición en liña.

Formulario en liña de inscrición ou renovación de datos