Comedor e Madrugadores

Os servizos de comedor e madrugadores están xestionados pola ANPA. A empresa encargada do servizo é ARUME, con servizo no comedor do centro e, desde o curso 2020-2021 tamén coa opción Take Away.

Madrugadores

Este servizo acolle aos nenos e nenas antes do comezo das clases, entre as 7:30 e as 8:30 h.

AVISO MADRUGADORES: 

Benqueridas familias:

Poñémonos en contacto con vostedes para pedirlles encarecidamente que cando deixen a seus nenos en madrugadores fagan o favor de cerrar a porta de acceso o colexio cando entren e cando saian, posto que non temos quen vixíe a esas horas a porta de entrada. É pola seguridade de todos nosos nenos e tamén para a seguridade das monitoras que coidan de eles. Moitas grazas de antemán

Un saúdo cordial

Comedor

O servizo de comedor no centro funciona de 13:30 a 15:30 h. O servizo está dividido en turnos.

NOVA APP COMEDOR:

Benqueridas familias:

Presentámovos o novo xeito de comunicación có servizo de comedor de cara o próximo curso. Con esta nova App, o servizo será máis personalizado e a comunicación mais sinxela. Ademais, o servizo de cobro pasará dunha mensualidade plana, como ata o de agora, a calcularse polos días de uso do servizo, xerando diferentes recibos de cobro en función do mes e da época do ano.
Un saúdo cordial  


As normas establecidas polo Consello Escolar para estos servizos son de obrigado cumprimento, así como as normas específicas de uso do comedor que se poden consultar no díptico da seguinte ligazón:

Inscrición curso 2020-2021

A inscrición no servizo de comedor e madrugadores pode facerse enviando por mail a ARUME o formulario cuberto que podedes descargar na seguinte ligazón:

Normas derivadas da situación COVID-19

Para este curso 2020-2021, tal e como se publicou nunha nova do 8 de setembro, deberanse cumplir as normas específicas ao respecto de entradas en madrugadores e recollidas no comedor:

As entradas a madrugadores faranse pola porta pequena de entrada, co acompañamento dun só proxenitor ata a porta do comedor.

En canto ás saídas de comedor, por motivos de adaptación á situación COVID-19, vémonos na obriga de organizalo do seguinte xeito:

  • infantil sairá ás 15:00 pola porta pequena de entrada.
  • primaria ás 15.30 polo portalón.

En calquera destes dous casos, será sen acceso dos pais ou nais ao recinto do centro.

Autorización saídas

Para poder recoller aos vosos fillos e fillas, tedes que cubrir o impreso de autorización de saída do comedor e entregalo no propio comedor ou no buzón da ANPA. Podedes descargalo na seguinte ligazón:

Consulta o menú de comedor do mes actual