BOLSAS Comedor

Para saber como xestionar a bolsa comedor durante o periodo non lectivo, cada usuario deberá poñerse en contacto co seu educador social, quen avaliará cada caso e daralles resposta/solución personalizada.