Entrada en madrugadores e recollida en comedor

08.09.2020

Benqueridas familias:

A continuación vos indicamos como se realizará a entrada en madrugadores e a recollida de comedor.

As entradas a madrugadores farase pola porta pequena de entrada, co acompañamento dun só proxenitor ata a porta do comedor.


En canto ás saídas de comedor, por motivos de adaptación á situación COVID-19, vémonos na obriga de organizalo do seguinte xeito:
  • infantil sairá ás 15:00 pola porta pequena de entrada.
  • primaria ás 15.30 polo portalón.

En calquera destes dous casos, será sen acceso dos pais ou nais ao recinto do centro.

Moitas grazas.