Nota informativa inscrición actividades

23.09.2020

Benqueridas familias:

Trala reunión mantida o 22/8/2020 co Concelleiro de Educación, o Sr. Jesús Javier Celemín Santos, comunicóusevos que no caso de inscribirse nas actividades da CONFAPA, non firmarades a clausula COVID-19, por non axustarse a dereito.

Nembargantes, hoxe pola mañá a CONFAPA modificou sustancialmente a cláusula referente á COVID-19, axustándose agora si a dereito, polo que xa a podedes asinar.

Moitas gracias.