Nota informativa madrugadores

25.09.2020

Para todas aquelas familias usuarias do servizo de madrugadores, queremos lembrar que soamente poderá entrar un adulto por cada neno ou nena acompañandoo ata a porta do comedor.

Por motivos derivados da situación COVID-19, a última hora de entrada posible a este servizo serán as 8:30 h.