Inscricións

Semana Gratuíta de Novas Experiencias no Ramón: Explora e descubre!


Inscricións totais: 56

 • LUDIVERSO Infantil............................... 2
 • LUDIVERSO 1º-3º Primaria................ 5
 • LUDIVERSO 4º-6º Primaria............... 2
 • XOGOS MOTORES Infantil................... 8
 • PREDEPORTE 1º-3º Primaria............. 4
 • INGLÉS 1º-3º Primaria......................... 2
 • INGLÉS 4º-6º Primaria........................ 0
 • XADREZ Primaria -- Nova!................. 33 

Inscricións por días:

 • LUNS: 
 • LUDIVERSO Infantil............................... 2
 • XOGOS MOTORES Infantil................... 2
 • XADREZ Primaria.................................... 24
 • MARTES:
 • LUDIVERSO 1º-3º Primaria................ 2 (1 duplicado)
 • LUDIVERSO 4º-6º Primaria............... 0
 • PREDEPORTE 1º-3º Primaria............. 2
 • INGLÉS 1º-3º Primaria......................... 2
 • MÉRCORES:
 • LUDIVERSO Infantil............................... 0
 • XOGOS MOTORES Infantil................... 5
 • INGLÉS 4º-6º Primaria........................ 0
 • XOVES:
 • LUDIVERSO 1º-3º Primaria................ 1
 • LUDIVERSO 4º-6º Primaria............... 0
 • PREDEPORTE 1º-3º Primaria............. 2
 • INGLÉS 1º-3º Primaria......................... 0
 • VENRES:
 • LUDIVERSO 1º-3º Primaria................ 2
 • LUDIVERSO 4º-6º Primaria............... 2
 • INGLÉS 4º-6º Primaria........................ 0
 • XADREZ Primaria.................................... 9