Conciliación (Garda e Custodia)

A oferta deste servizo consiste nun espazo de conciliación de 14 a 15 h. para aquelas familias que non poidan chegar a recoller ás súas fillas e fillos ás 14:00 pero que non queiran inscribirse ao comedor.

A inscrición pode facerse a partir do 1 de setembro enviando un escrito ao correo da ANPA (anparamondelasagra@gmail.com) cos seguintes datos:

  • Nome e apelidos do neno ou nena, idade e curso.
  • Días da semana que necesita o servizo.
  • Horario escollido para a recollida do alumno (14:30 ou 15:00h).

Infórmase de que, no caso de que haxa limitación de prazas, darase prioridade aos alumnos que necesiten todos os días de semana respecto doutros que necesiten menos días.