Agarda con nós

A oferta deste servizo consiste nun espazo de conciliación de 14 a 15 h. para aquelas familias que non poidan chegar a recoller ás súas fillas e fillos ás 14:00 h pero que non queiran inscribirse ao comedor.

A inscrición pode facerse enviando un escrito ao correo da ANPA (anparamondelasagra@gmail.com) cos seguintes datos:

  • Nome e apelidos do neno ou nena, idade e curso.
  • Días da semana que necesita o servizo.
  • Horario escollido para a recollida do alumno (14:30 ou 15:00h).

Segundo as novas especificacións sobre aforos da Xunta e debido a que a actividade realízase no espazo mais amplo do colexio, a limitación de aforo é máis amplia, tendo como límite o ratio normal de nenos por monitor. No caso de que haxa limitación de prazas, darase prioridade aos alumnos que necesiten todos os días de semana respecto doutros que necesiten menos días.

Data de inicio: 13/9/2021 (calquera cambio comunicarase na web)

Débese entregar a AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA o primeiro día que asista.