Aviso entradas e saídas infantil

26.11.2020

Por mor das OBRAS que se realizarán no XIMNASIO (apertura de ventás) os vindeiros días luns 30 de novembro, martes 1 e mércores 2 de decembro as entradas e saídas do alumnado de Educación Infantil será según se explica a continuación:

- As familias NON poderán ACCEDER ao recinto escolar.

- As MESTRAS de cada grupo saíran ao portalón ás horas establecidas a recoller ao alumnado:
9:05: Educación Infantil
9:15: Educación Infantil
9:30: Educación Infantil

- A SAÍDA o proceder será o mesmo. As mestras achegaran ao alumnado ao portalón e procederán a entrega as respectivas familias no horario habitual.

- Prégase PUNTUALIDADE, non se poderá acceder fóra de horario. Se se producise algún retraso na hora de entrada deberán esperar á seguinte quenda.